درباره محصولات:

محصولات ارائه شده در این سایت به صورت کتاب های خود آموز و کاملا کاربردی و چند رسانه می باشند. شما می توانید توضیحات مربوط به هر یک از محصولات را پس از کلیک روی نام محصول مورد نظر مشاهده فرمایید و در صورت نیاز آن را بصورت آنلاین خریداری نمایید.

شرکت نیکوآماد فراست با اعتقاد راسخ به اثربخشی آموزش و پژوهش، به عنوان مهمترین ابزارهای بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار، با همکاری جمعی از متخصصان و مشاوران مجرب فعالیت های خود را در زمینه های مشاوره، پژوهش، آموزش، برگزاری همایش ها و سمینارها آغاز نمود. برای آشنایی بیشتر با نیکوآماد فراست لطفا برشور این بخش را دریافت نمایید. مهمترین اهداف نیکوآماد فراست عبارتند از: توسعه فردی و بهبود سلامت جسم و روان و کیفیت زندگی آموزش، توسعه و بهسازی منابع انسانی سازمان ها و افزایش رضایتمندی و تعهد سازمانی  کارکنان و خانواده آنها افزایش بهره وری و کارآمدی منابع انسانی از طریق مشاوره، آموزش و پژوهش ایجاد و توسعه خدمات جدید در سازمان ها آموزش و مشاوره سازمان ها در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خود امکان آموزش و فراگیری در سطح عموم و بهره مندی از خدمات مشاوره ای مناسب علمی سازی و اتخاذ رویکرد پژوهش مدار در مشاوره و آموزش آسیب شناسی زودهنگام، اقدام مناسب و درمان به موقع افراد آرمان های ما در این مجموعه عبارتند از: بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی گسترش و همگانی شدن آموزش و تحقق آموزش رایگان توسعه فرآیند دانش محوری در جامعه در راستای توسعه پایدار توانمندسازی همه افراد بوسیله یادگیری متناسب حمایت از پیوند آموزش و دنیای کار مهمترین بخش های خدمات ما عبارتند از: مشاوره در زمینه های مدیریت، روانشناختی، حقوقی و امنیتی آموزش افراد و توسعه عمومی آموزش کارکنان و توسعه سازمانی
پژوهش و اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه خدمات، نشریات و ابزارهای آموزشی و پژوهشی متناسب