شکایات

 

بازدید کننده محترم ضمن تشکر از توجه شما،


خواهشمند است چنانچه نسبت به محتوای مندرج در سایت، نحوه ارائه خدمت و... اعتراض و شکایتی دارید به یکی از روش های زیر شکایت خود را اعلام فرمایید :

      + از طریق ورود به بخش تماس با ما و انتخاب موضوع "رسیدگی به شکایات" و درج و ارسال پیام

       + از طریق تماس با شماره تلفن های (66560885 - 66502573)