تاریخ انتشار: 95-10-02 23:10:59 پنج شنبه
(594)

لغتنامه تخصصی حسابداری-شماره2

لغتنامه تخصصی حسابداری-شماره2

Accounting information اطلاعات حسابداری
معادله حسابداری اصول حسابداری حسابهای دریافتنی حسابهای پرداختنی
تجارت واحد تجاری صورت های مالی سالانه بهای تمام شده بستانکاران
دیون- بدهی ها افزایش دادن کاهش دادن طلب از طلب از
بدهی به بدهی به
نقدینگی نقدینگی
بدهکار - مدیون بدهکار - مدیون
شخصیت حقوقی شخصیت حقوقی
اندازه گیری اندازه گیری
مالک مالک
Accounting equation Accounting principles
Account receivable Account payable
Business Business entity
Annual financial statements
Cost Creditors Debts
Increase Decrease Due from Due from
Due to Due to
Liquidity Liquidity
Liable Liable
Legal entity Legal  entity
Measuring Measuring
Owner Owner

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*